Principy Zen Budhismu a sebepoškozování.

02.02.2023 10:12

Sebepoškozování znamená, že člověk ubližuje sám sobě (např. řežání se žiletkou).

To, proč si někdo sám ubližuje, může mít různé důvody, např. rozchod s partnerem, šikana, problémy v rodině, ve škole.

 

Proč někteří z nás volí formu sebepoškození jsou silné negativní emoce, které dotyčným právě prožívány. Tyto silné negativní emoce jsou pro někoho silnější, než fyzická bolest, kterou při vlastním záměrném poškození svého těla pociťuje. Vlastní zranění takovému člověku tak přinese chvilkové řešení jeho negativních emocí (při způsobené fyzické bolesti se cítění negativní emoce otupí).

Sebepoškozování však neodstraní příčinu, a to negativní emoci. Naopak, sebepoškozování je cesta do pekel, protože:

  •  na sebepoškozování se člověk může stát závislým,
  • může se sebepoškozováním dospět až na samou hranici, kterou je sebevražda. Sebevraždy jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi adolescenty a mladými lidmi v USA.

 

Problémem je, že ti, kteří se poškozují, se za své jednání stydí, protože tuší, že by je okolí odsoudilo.

Navíc, mají strach, že někdo jejich sebepoškozování objeví (koupaliště, krátké rukávy v létě, atd.).

Tím si opět přidávají do svého života další negativní emoce: stud, strach.

Ti, kteří se sami poškozují, jsou odhodláni vše tajit a rozhodně nepřiznat ani sami sobě, že potřebují pomoc.

 

Komplexní program pro ty, kteří se poškozují, při kterém terapeuti nekritizují klienta za jeho chování, ani jej nehodnotí, se jmenuje dialektická behaviorální terapie (DBT). DBT vychází z dialektiky a Zen budhismu. Skládá se ze čtyř částí:

  • individuální terapie,
  • skupinový nácvik dovedností,
  • telefonický koučink,
  • konzultace pro ty, kteří s klienty pracují.

DBT prokázal účinnost u mladých, kteří se o sebevraždu pokusili.

 

V Česku pracují s metodou DBT např.:

- brněnská fakultní nemocnice. Přihlášku do kurzu naleznete ZDE; o přijetí do DBT programu rozhodují výhradně členové DBT terapeutického týmu. V případě vzájemné dohody je klient zapsán na čekací listinu, kde je čekací doba aktuálně 1 rok.

- Národní ústav duševního zdraví: pro zařazení do skupiny a informace se má kontaktovat 

            mobilní tel. 775 444 661 nebo

            sesterna oddělení 1, tel. 283 088 100, 283 088 305 (nejlépe mezi 7.00 až 8.00 hod.),

            nebo mailem denisa.krejbichova@nudz.cz

            a více informací je ZDE

 

Čerpáno:

https://www.nimh.nih.gov/news/research-highlights/2021/improved-emotion-regulation-in-dialectical-behavior-therapy-reduces-suicide-risk-in-youth

Theiner P et. Linhartová P. et. Látalová A. DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. Psychoterapie. 15 (1), 23–39; ISSN 1802-3983