Pokuta za nedostupnost léků!

08.02.2014 14:19


Slovenské ministerstvo zdravotnictví udělilo farmaceutickým firmám další dvě pokuty, každou ve výši 10 000 €, z důvodů nedostupnosti léků. 

První z lékú pacientí užívají při bolestech anebo při léčbě revmatické artritidy. Druhý nedostupný lék slouží na snížení cholesterolu. 

Ministerstvo začalo konat na podnět občanů a oba léky vyřadilo z kategorizačního seznamu.

 

 

První pokutu za nedostupnost léku pro léčbu vysokého krevnímu tlaku dalo již MZ v listopadu 2013 ve výši 10 000 €. I v tomto případě MZ konalo na podnět občanů a pokutu udělilo, protože všeobecně platí, že je povinností každého, kdo má lék zaregistrovaný (nebo jej zastupuje) zabezpečit dostupnost léku v takovém rozsahu, aby nebyla ohrožena zdravotní péče.

 

ZDROJ: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky