Paracetamol v těhotenství - hyperaktivita dětí ?

28.02.2014 12:11

Dlouhodobá studie americké UCLA a dánské Univerzity Aarhus naznačuje, že užívání paracetamolu během těhotenství je spojeno s vyšším rizikem rozvoje poruchy pozornosti s hyperaktivitou u dětí a hyperkinetické poruchy.

Vědci studovali 64322 dětí matek, které byly zařazeny do dánské kohorty v letech 1996-2002.

Dotaz na použití paracetamolu v těhotenství byl položen třikrát během těhotenství a pak 6 měsíců po porodu.

Vědci ženy kontaktovali znovu v sedmi letech dítěte, kdy pomocí dotazníků vyhodnocovali emoční projevy, poruchy chování, hyperaktivitu, vzájemné vztahy dětí a adolescentů (věk 4-16 let).

Více než polovina matek používala paracetamol v těhotenství a vědci zjistili, že u nich bylo riziko pozdějšího rozvoje ADHD o 13-37 % vyšší.

 

Převzato: www.apatykar.info

Paracetamol je léčivá látka samostatně obsažená např. v lécích MEDIPYRIN, PANADOL, PARACETAMOL, PARALEN, PARALGIL, PARAMAX, PARAMEGAL, PERFALGAN - jde o nahodilý výběr pro představu laiků uvedený podle abecedy; na trhu jsou taky léky, které mají vedle paracetamolu obsaženu ještě další léčivou látku.

Těhotné PŘED KAŽDÝM UŽITÍM LÉKU mají kontaktovat svého lékaře, popř. se na vhodnost užití v těhotenství zeptat erudovaného lékárníka.

LÉKY mají těhotné užívat pouze se souhlasem lékaře nebo na doporučení lékaře!