PACIENTI BEZ LÉKŮ

27.04.2017 10:27

Léky na recept jsou pro mnohé pacienty v naší zemi nedostupné, protože léky:

  • buď na trhu nejsou 
  • nebo jsou jejich dodávky do některých lékáren odmítány 
  • anebo jsou sice do lékáren dodány, avšak za ceny, které jsou daleko vyšší, než ceny v lékárnách velkých měst.

 

Co k tomu českému Kocourkovu říci?

... léky na recept nejsou, protože se reexportují nebo se je pro tak malý trh ani nevyplatí vyrábět a následně dodávat

...léky na recept se reexportují nebo se nedodávají, protože mají nízké ceny (nejnižší v Evropě)

..nejnižší ceny v Evropě mají české léky na recept proto, že to tak nařizuje česká legislativa (za veřejný zájem je považována úspora peněz za léky)

V této souvislosti je úsměvné, že za úspory Všeobecné zdravotní pojišťovny dostal její ředitel odměnu 1,3 mil. Kč. Na čem asi zdravotní pojišťovna ušetřila, když je v jejim zájmu kvalitní dostupná a pro všechny její pojištěnce srovnatelná zdravotní péče podle současných poznatků??

... všichni občané platí státu stejné daně, ať bydlí ve velkém městě nebo na malinkaté vesničce, proto není jasné, proč není státem naopak garantováno, že budou občané za léky doplácet stejnou částku v celé republice (vždyť lék není rohlík, protože rohlík, narozdíl od léku, může upéct prakticky kdokoliv, a u rohlíku má každý svobodnou volbu, zda jej chce jíst!)

....aby byly v lékárnách shodné ceny za léky na recept napříč celou republikou, chtějí lékárníci už slušnou řádku let, avšak marně....

 

Čerpáno: tisková zpráva České lékárnické komory a kurzívou komentář autorky webu