Oborová zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - SUPER!!!

14.08.2014 12:55

VELKÉ DÍKY oběma pojišťovnám za SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!!

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA i Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) mi nesmírně pomohly při zjišťování průměrných nákladů na jednoho pacienta  za hospitalizace u pěti diagnóz  v letech 2012 a 2013.

Tyto podklady budou sloužit pro zpracování farmakoekonomické studie, kterou budu publikovat taky na těchto stránkách.

Cílem analýzy bude doložit, jak finančně náročná je pro tyto dvě pojišťovny léčba některých diagnóz.

Přirozeně, pokud by ubylo nemocných s těmito diagnózami, zůstaly by pojišťovnám peníze pro jejich pacienty na něco jiného.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna spolupráci se mnou odmítla se slovy "Bohužel, v současné době jsme plně vytíženi činnostmi, které souvisí s veřejným zdravotním pojištěním."