Novinka - lék indikován pro snížení spotřeby alkoholu Selincro

27.03.2014 10:02

Léčba velkého pití a závislosti na alkoholu v současnosti nespočívá jen v pobytech v nemocnici, v léčebnách a přísném lpění na absolutní abstinenci, popř. v užívání známého Antabusu.

 

Existuje nový lék SELINCRO  a ten přináší NOVOU STRATEGII léčby. Tento lék do Česka přišel ze Skandinávie, kde byl oceněn jako nejinovativnější lék.

 

U velmi těžce závislých s abstinenčními příznaky je v rámci zachování života nutná detoxikace a ústavní léčba, jejímž cílem je dosažení celoživotní abstinence.

Nemocní, kteří nemají abstinenční příznaky a nepotřebují detoxikaci, by mohli výrazně profitovat z ambulantní léčby, která spočívá v psychosociální podpoře a farmakologické terapii, která může snížit touhu se znovu napít ( SELINCRO). Účinek SELINCRO na snižování spotřeby alkoholu byla hodnocena v klinických studiích. 

 

Selincro je vhodný pro motivované pacienty, kteří si (částečně) uvědomují svůj problém a jsou ochotni do své léčby investovat energii, čas i peníze.

SELINCRO otevírá dveře k léčbě i těm, pro něž je zpočátku pouhá myšlenka na úplnou abstinenci nepřijatelná. Lékaři nyní mohou nabídnout cestu postupného snižování konzumace alkoholu i těm, kteří by byli pro svůj přístup pro léčbu ztraceni.

K abstinenci lze dospět i při léčbě SELINCRO. Postupné snižování spotřeby alkoholu dává nemocným „příležitost“ získat náhled, který v „akutním stadiu alkoholismu“ nemají, a tím se postupně propracují (alespoň část z nich) k optimálnímu stavu vzhledem ke všem individuálním aspektům.

Psychosociální podpora a dlouhodobá spolupráce s terapeutem je u mnoha nemocných zásadní podmínkou.

Podle doporučení výrobce se Selincro (18 mg) užívá jednou denně, zkušenosti však svědčí o 48hodinové účinnosti.

 

Selincro (jako všechny léky na léčbu závislosti na alkoholu) není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Může jej však předepsat kterýkoli lékař, lék nemá preskripční omezení. Věřme, že se tento stav změní a pojišťovny začnou lék hradit! Vždyť se dá předpokládat, že užívání tohoto léku přinese pro státní finance úsporu - méně lidí závislých na alkoholu, méně léčby onemocnění vzniklých v souvislosti s chlastem. Zároveň přinese vyšší kvalitu života nejen lidem, kteří mají s pitím alkoholu problém, ale také jejich rodinám.

 

Na Česko‑slovenské psychofarmakologické konferenci vystoupil MUDr. Hrubeš, který ilustroval pěti velmi názornými kazuistikami typických pacientů, kteří byli v jeho ordinaci ambulantně léčeni, účinek SELINCRO.

 

Uvedenému tématu se budeme na webovkách aktivně věnovat od května 2014! Prosíme případné pacientské organizace, aby nás kontaktovaly na elekarnice zavináč seznam.cz!!

 

ZDROJ: www.tribune.cz, Záznam z jednání  Česko‑slovenské psychofarmakologické konference, autorka webu, www.olecich.cz