Nežádoucí účinky v roce 2015

10.03.2016 18:40

Nežádoucí účinky jsou v České republice hlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

V loňském roce se především výrazně zvýšil počet hlášení o nežádoucím účinku léku od pacientů, jak SÚKL uvádí ve svém informačním zpravodaji.

 POPPPP Po nahlášení nežádoucího účinku jej SÚKL zpracovává.

SÚKL hodnotí hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv z České  republiky od zdravotnických pracovníků, pacientů a farmaceutických firem.

Každé hlášení je pod unikátním číslem uloženo do Centrální databáze nežádoucích účinků.

Všechna hlášení, která splňují kritérium závažnosti, jsou současně odesílána do databáze EudraVigilance, spravované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, a také do databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) Vigibase.

 

Kdo nahlásil nežádoucí účinek

Kolik bylo hlášení

Lékař

1 102

Lékárník

117

Jiný zdravotník

46

Pacient

577

 

Nejvíce hlášení přišlo z kraje Hl. město Praha, dále z Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje. Nejméně hlášení přišlo stejně jako i loni z Karlovarského kraje.

 

Specifitou České republiky je velký zájem o bezpečnost vakcín a z toho rezultující poměrně vysoký počet hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín

V r. 2015 bylo na vakcínu proti tuberkulóze hlášeno jen 19 podezření na nežádoucí účinek.

Hlášení na vakcíny tvoří v posledních letech kolem jedné třetiny všech hlášení.

V loňském roce bylo hlášení na vakcíny více než jedna třetina – 1 156 hlášení na všechny vakcíny (včetně vakcíny proti tuberkulóze).

Na všechny ostatní léčivé přípravky přišlo 1 900 hlášení.

Podrobnému rozboru jednotlivých reakcí, které byly hlášeny v loňském roce ve vztahu k očkovacím látkám, bude věnováno příští číslo zpravodaje.

 

Plné znění textu článku Nežádoucí účinky léčiv nahlášené SÚKL v roce 2015 naleznete na str. 6 - 8 informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv 1/ 2016, dkterý je dostupný na: https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-1-2016

Převzato a zkráceno autorkou webu