Německá pojišťovna bude platit lékárníkům za poradenství pro těhotné

22.10.2013 13:34

Bavorský lékárnický svaz (BAV) oznámil, že uzavřel se zdravotní pojišťovnou AOK Bayern dohodu o spolupráci na lékovém poradenství u těhotných žen. Od listopadu tak zúčastněné lékárny dostanou za každou konzultaci 33 EUR.

Kupón na konzultaci

Užívání léčiv v těhotenství je spojeno s určitými riziky pro matku i dítě. To si uvědomují nejen lékárníci, ale i zdravotní pojišťovna a chce jim zamezit prostřednictvím komplexní edukace.

Smlouva předpokládá, že lékárník – nad rámec běžného poradenství a dalších opatření – získá podrobný přehled o tom, jaké léčivé přípravky pojištěnec užívá.

Všechny těhotné ženy pojištěné u AOK Bayern obdrží pro využití poradenství kupón. Ten získají na všech pobočkách AOK v Bavorsku.

Konzultace má jasná pravidla

Lékárník, který bude konzultaci poskytovat, dostane od těhotných žen seznam všech léčiv, která užívají. Stejně tak i lékařem předepsané OTC přípravky a doplňky stravy, včetně dávkování.

Při konzultaci informuje lékárník těhotné o účincích užívaných léčiv, jejich případných kontraindikacích, vedlejších účincích a interakcích. Konzultace zahrnuje také konkrétní rady pro těhotné ženy ohledně stravy a životního stylu.

Cílem konzultací je, zejména v důsledku nesprávného užívání léčiv odhalených možností řešení, dosáhnout změny. Obsah konzultací a doporučení z nich vzešlá budou následně dokumentovány.

33 EUR za každou konzultaci

Odměnu za provedenou konzultaci ve výši 33 EUR zaplatí pojišťovna pouze jednou u každé těhotné ženy. Nicméně díky této dohodě se lékárnickému svazu podařilo pro lékárny zajistit odměnu za speciální lékárenskou službu, která je nezávislá na výdeji léčivého přípravku.

Dohodu mohou poskytnout a získat tak za konzultaci honorář všechny lékárny, jejichž majitelé jsou členy svazu.

Poradenství je zajišťováno způsobilými lékárníky, kteří jsou speciálně pro tento účel vyškoleni, ať již formou seminářů nebo samostudiem odborného kurzu Bavorské zemské lékárnické komory Léčiva v těhotenství.

Stejně tak mohou využít e-learning na k tématu na portálu Embryotox kliniky Charitè Berlin, nebo musí být uplatněna podobná dodatečná kvalifikace k poradenství pro těhotné ženy.

Dohoda vstoupí v platnost 1. listopadu 2013 a je zpočátku na dobu neurčitou.

 

Převzato: www.apatykar.info