190.000 lidí se léčilo na astma v roce 2012 v České republice

22.07.2013 11:17

S astmatem se loni léčilo téměř 190.000 Češek a Čechů, což bylo oproti předchozímu roku o zhruba 2000 lidí víc. Ambulance pneumologie a ftizeologie loni měly v péči 105.797 žen a 82.233 mužů s astmatem. Mezi pacienty bylo 4872 dětí a mladistvých

Nejvíc astmatiků na 100.000 obyvatel bylo v Praze, nejméně v Olomouckém kraji. Středně těžké a těžké astma mělo 37 procent nemocných.

Astma je druhou nejčastější příčinou sledování v plicních ambulancích. Nejčastější je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Na rozdíl od astmatu převažují u CHOPN muži - loni se jich léčilo 127.235, žen 87.743. Meziročně stouply počty lidí s CHOPN o dvě procenta.

CHOPN je důsledkem chronické bronchitidy, která vede k ucpávání (obstrukci) průdušek. Poškození plic může vést až k poškození srdečních funkcí. Nejvíc pacientů na 100.000 obyvatel loni bylo léčeno v Praze, nejméně v kraji Jihočeském. V těžkém nebo velmi těžkém stadiu bylo 29 procent pacientů, předstupeň CHOPN, chronickou bronchitidu, mělo osm procent.

Mezi nejzávažnější onemocnění pacientů sledovaných v plicních ambulancích se řadí zhoubné novotvary dýchacího ústrojí. Lékaři měli v péči 17.005 pacientů s rakovinou a 1799 s novotvary dosud nepotvrzenými.

Celkově se s netuberkulózními nemocemi plic loni v ČR léčilo v odborných ambulancích 602.042 lidí, o dvě procenta méně než v roce předchozím. Dalších 178.230 sledovali lékaři kvůli zvýšenému riziku onemocnění plic, například to byli silní kuřáci, lidé vystavení rakovinotvorným látkám na pracovišti, nebo ti, kteří přišli do kontaktu s tuberkulózou.

Lékaři jim poskytli celkem 1,75 milionu ošetření a vyšetření, což byl mírný nárůst; rok předtím jich poskytli 1,739 milionu.
Pracoviště pneumologie a ftizeologie prováděla také tuberkulínové testy a očkování proti TBC. K 1. říjnu 2010 bylo v ČR plošné očkování proti TBC zrušeno, očkují se jen děti z rizikových skupin, například se nemoc vyskytla v rodině. Ostatní děti mohou být očkovány na přání rodičů.

 

Převzato z www.tribune.cz