Metoklopramid (Degan, Cerucal, MCP Hexal, Migranerton)

02.08.2013 11:19

 

Informace o léku:

Metoklopramid je léčivo, které působí jako antiemetikum (lék užívaný k léčbě nevolnosti a zvracení) tím, že ovlivňuje část mozku, která spouští pocity nevolnosti. Také stimuluje pohyby žaludku a horní části střev a tím urychluje pasáž. Je registrovaný pro různé indikace, které se v rámci členských států EU liší. Léky obsahující metoklopramid jsou v rámci národních registračních procedur zaregistrovány ve všech členských státech EU pod různými obchodními názvy.

V ČR je metoklopramid dostupný v léčivých přípravcích Degan 10 MG tablety, Degan 10 MG roztok pro injekci, Cerucal (tablety i injekční roztok), MCP Hexal 10 a Migranerton.

Informace pro pacienty:

• Metoklopramid se užívá k prevenci či léčbě nevolnosti a zvracení, včetně nevolnosti a zvracení způsobeném užíváním léků na léčbu rakoviny či radiační terapií, záchvatem migrény nebo po operaci. Je dostupný ve formě tablet nebo injekčního roztoku.

• Metoklopramid může v některých případech způsobit krátkodobé nežádoucí účinky, které se projevují nezamýšlenými neovladatelnými pohyby, jako jsou záškuby a nervové tiky. Tyto nežádoucí účinky jsou častější zejména u dětí a mladých lidí a při podávání vysokých dávek léčiva. Další nežádoucí účinky projevující se na nervovém systému se mohou vyskytnout, pokud je metoklopramid užíván po delší dobu, a to zejména u starších pacientů.

• Užívání těchto léčivých přípravků je nyní z výše popsaných důvodů omezeno následujícím způsobem:

  • U dětí je metoklopramid nadále určen pouze k prevenci nevolnosti a zvracení objevujícím se po užití léků na léčbu rakoviny či na léčbu nevolnosti a zvracení po operačních stavech, a to pouze za předpokladu, že jiná léčba nezabírá nebo nemůže být použita.
  • Metoklopramid nemá být podáván dětem mladším než 1 rok.
  • Metoklopramid nemá být užíván u dětí i u dospělých déle než 5 dnů
  • Doporučená maximální dávka byla u dospělých snížena na 30 mg metoklopramidu za den.
  • Metoklopramid by již neměl být používán k léčbě poruch trávení, pálení žáhy (kyselého reflexu) či dlouhotrvajících poruch v důsledku pomalého vyprazdňování žaludku.

• Pokud užíváte metoklopramid (zvláště dlouhodobě), Váš lékař na příští pravidelné kontrole zhodnotí Vaši léčbu a může doporučit její změnu. Pokud máte ke své léčbě otázky, obraťte se na lékaře či lékárníka.

 

S ohledem na známé nebezpečí neurologických či jiných nežádoucích účinků, zejména u dětí a mladých lidí, došel výbor CHMP k závěru, že indikace k užití metoklopramidu by měly být omezeny na krátkodobé užití a na maximální dávku 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti a pouze v takových indikacích, pro které jsou k dispozici dostatečné důkazy o účinnosti. Informace o léku budou dle doporučení upraveny a předepisující lékaři budou dále informováni dopisem od držitelů registračního rozhodnutí.

 

čerpáno a kompletní informace na www.sukl.cz