KONTAKTY pomoci, když je duše v nouzi, když jste ohroženi šikanou, zažíváte násilí od svých blízkých

13.09.2021 10:17
  • Ambulance Krizového centra, Brno, Fakultní nemocnice - 532 232 078
  • Linka naděje (anonymní telefonická pomoc), Brno, Fakultní nemocnice - 547 212 333
  • CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi. Pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně můžete osobně přijít, Praha, Bohnice. Telefon 284 016 110
  • Pokud je linka "Anonymní linka důvěry" mimo provoz, nebo vytížena, můžete volat: Pražská linka důvěry 222 580 697,
  • Linka první psychické pomoci 116 123.
  • KONTAKTY POMOCI: pro děti Linka bezpečí, Modrá linka; při domácím násilí: Bílý kruh bezpečí, ROSA poradna; linky pro seniory: ZDE

  • Anonymní linka důvěry:  284 016 666 (non-stop) Je to anonymní služba telefonické krizové pomoci a to v praxi znamená, že se pracovníkovi linky nepředstavujete a pracovník linky Vás k tomu rozhodně ani nevyzve. Ze zkušenosti je zřejmé, že anonymní kontakt podporuje pocit bezpečí a potřebné intimity pro volajícího. Sdělit tak můžete pouze takové údaje, které považujete za nutné. Pracovníci linky toto vždy respektují, a protože pravidlo anonymity se vztahuje i na ně, hlásí se do telefonu např. „Linka důvěry krizového centra…“. Pokud se ve sluchátku ozve obsazovací tón, znamená to, že se na LD dovolal někdo před Vámi a je třeba pokus po nějaké době opakovat. To se z Vaší strany neobejde bez jisté dávky trpělivosti, protože některé hovory trvají i v řádu desítek minut. V rámci anonymity nemáme možnost vidět a tím ani dále použít Vaše telefonní číslo a hovory na lince důvěry nejsou nikdy nahrávány. Všichni pracovníci linky jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Tyto hovory jsou zpoplatněny podle tarifu Vašeho operátora.