Konopí v Polsku

02.09.2016 10:08

Polský ministr zdravotnictví nesdílí optimismus ohledně konopí pro léčebné účely.

Polský ministr zdravotnictví dr. Konstanty Radziwiłł ve svém dnešním vyjádření MZ k řadě iniciativ a petic ohledně legalizace konopí uvedl, že konopí je nebezpečné a není to totéž, co vitamín C. Proto nehodlá jeho použití v medicíně paušálně povolit. Podle něj je současný celosvětový tlak (který vedou např. bývalí politici, v ČR např. MUDr. Bém) na lékařské použití spíše nebezpečnou reklamou na marihuanu a propagací měkkých drog, nicméně marihuana je návyková a tak považuje tento trend za nebezpečný. Někteří pacienti sice mohou mít z konopí určitý prospěch, nicméně rozhodně nesdílí trend sousedních zemí jeho paušálního povolování a úhrady z veřejného pojištění. Požaduje nejprve doložení přísných klinických studií účinnosti a standardní klinické testy a schvalovací proces jako u jiných léčiv. V individuálních případech je možné povolit úhradu, ale zcela výjimečně, navíc již nyní existují standardizované přípravky, které jsou vhodnější než sušená droga.

 

K uvedenému je nutno dodat, že u některých lidí může kouření konopí spustit celoživotní onemocnění schizofrenií. Podle zkušeností psychiatrů může k vyvolání schizofrenie přispět už vykouření jedné cigarety.

 

Také v klinických studiích účinku konopí na spasticitu svalů u nemocných s roztroušenou sklerózou po té, co selhala předchozí léčba spasticity, neprokázalo konopí oproti placebu efekt, který by byl patrný v klinickém hodnocení (po konopí oproti placebu došlo ke zlepšení o 0,52 až 0,84 bodů, avšak klinický význam má zlepšení o 2 až 3 body).

Ve studii Novotná 2010 byla na konci studie srovnatelná kvalita života mezi skupinou pacientů na konopí a na placebu. Navíc v této studii na léčbu nereagovalo po prvním měsíci 50 % pacientů a léčbu ve studii dokončilo pouhých necelých 40 % pacientů.

V těchto studiích se však pacienti po konopí, v porovnání s těmi pacienty, kteří brali placebo, výrazně lépe vyspali (zřejmě proto potom vnímali spasticitu lépe).

 

Převzato: apatykar.info

Klinické studie:

Novotná A, Mares J, Ratcliffe S. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group,
enriched-design study of nabiximols* (Sativex_), as add-on therapy, in subjects with refractory spasticity
caused by multiple sclerosis. European Journal of Neurology 2011, Sep;18(9):1122-31
Collin C, Davies P, Mutiboko IK, et al. Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity
caused by multiple sclerosis. European Journal of Neurology 2007, 14: 290–296
Collin C, Ehler E, Waberzinek G. et al. A double-blind, randomized, placebocontrolled, parallel-group study
of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis. Neurological Research 2010,
Jun;32(5):451-9.