Kolik lidí umře v souvislosti s alkoholem? (nejsou uvedeny úrazy a dopravní nehody)

19.08.2014 15:46

S věškerou úctou k obětem metanolu, v roce 2011 se 700 lidí otrávilo alkoholem, a z toho 300 zemřelo! Alkoholem se myslí ethanolem, tj. "klasický alkohol", data jsou odhadována lékaři, kteří léčí alkoholismus a týkají se našich obyvatel země české!

Do tohoto počtu nejsou zahrnuty počty úmrtí, které byly jako následek užívání alkoholu, např. úrazy, dopravní nehody nebo nemoci vyvolané alkoholem.

V Česku je mezi lidmi vysoká tolerance alkoholu, vždyť alkohol "pochází z darů naší země"...

 

V roce 2012 konzumovalo alkohol 84% tázaných (88,8% mužů a 79,4% žen), přitom 58,9% žen pilo alkohol maximálně 4 x do měsíce, muži pili častěji, když 38% uvedlo pití nejméně 2 x týdně.

Nadměrné dávky alkoholu alespoň 1 x týdně uvedlo 12,9% odpovídajících, z toho bylo 21,1% mužů a 4,9% žen.

Odhaduje se, že náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu byly v roce 2010 1,173 miliardy Kč.

Náklady na léčbu onemocnění v souvislosti s užíváním alkoholu byly desetkrát vyšší!

 

 

Převzato: publikace MedicalTribune, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády 2012.