Klinická studie : náběr pacientů - bližší informace

28.05.2012 11:20

KLINICKÁ STUDIE: léčba bolestivé diabetické neuropatie (= komplikace cukrovky, viz. dále) se zaměřením na zjištění účinku pregabalinu v této léčbě

PACIENTI PRO KLINICKOU STUDII: dospělí pacienti s cukrovkou 1. i 2. typu, kteří trpí bolestmi,   parestéziemi (brnění, mravenčení)  a dalšími nepříjemnými poruchami citlivosti končetin v důsledku této komplikace cukrovky s poškozením periferních nervů. (blíže o této komplikaci v otázce 13 u tématu "cukrovka")

ORGANIZÁTOR klinické studie: mezinárodní renomovaná farmaceutická firma Pfizer

MÍSTO KONÁNÍ klinické studie: neurologická ambulance Doc.MUDr.Petra Vondráčka, Ph.D, jako jedno z šesti center v České republice (Neurologická ambulance Doc. Vondráčka, U sokolovny 14, Brno, 635 00; neurovon@volny.cz)

CÍL klinické STUDIE: zjistit, zda je léčivá látka pregabalin účinným a bezpečným preparátem, který přinese pacientům úlevu od sledovaného druhu bolesti. Pokud se léčba u pacienta osvědčí, může ji pacient mít dlouhodobě k dispozici.

 

Dosud máme možnost nabírat nové pacienty a proto přivítáme další zájemce splňující vstupní kritéria, tzn. věk od 18 let včetně a DM 1. nebo 2. typu s bolestivou neuropatií.

V případě zájmu o účast v klinické studii kontaktujte prosím pana docenta Vondráčka.

Úhrada cestovného a náhrada ušlého času je hrazena firmou Pfizer, o výši náhrady a podmínkách její úhrady se dozvíte od pana docenta.