Je pravda, že měření v českých soláriích nedopadla dobře?

02.06.2010 21:21

Nevím, jaký je to aktuální stav.

Četla jsem jen o dvojím měření v českých soláriích.

První namátkové měření v dubnu 2009 za přítomnosti holandského inženýra, který měl kalibrovaný přístroje podle směrnic EU. Výsledkem bylo, že z 10 zařízení bylo v 8 soláriích nadlimitní záření, v některých více než dvojnásobné.

Druhé namátkové měření na přelomu září a října 2009 za přítomnosti holandského zástupce z akreditované zkušebny EU. Z 11 zařízení bylo v 10 zařízeních zjištěno nadlimitní záření, v jednom případě až čtyřnásobné!

Zkuste se podívat, jestli není více informací na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz