Jaterní encefalopatie

15.08.2023 21:02

Jde o onemocnění mozku, které je navázáno na poškození jater.

Jednou z důležitých funkcí jater je obrana krevního oběhu před amoniakem (amoniaku se taky říká čpavek), který vzniká:

  • činností střevních bakterií,
  • při rozkladu aminokyselin (stavební kameny bílkovin).

Játra zpracovávají amoniak a to jeho přeměnou na močovinu (z 80 %). Močovina je následně z jater vyloučena do moči a s močí jde z organismu pryč.

Pokud jsou jaterní buňky zničené (např. po otravě houbami), krev játra obejde a jde do organismu a k mozku dříve, než z ní jsou odstraněny škodliviny (chybí detoxikace dusíku (čpavku) v játrech).

Při jaterní encefalopatii se amoniak hromadí v krvi (v periferii) a ve zvýšené míře přestupuje do mozku.

 

Samostatné onemocnění jaterní encefalopatie je vratné.

Onemocnění má několik stádií různé závažnosti (viz obrázek níže).

Nejčastějším neurologickým příznakem je tzv. mávavý třes (nemocný předpaží a roztáhne prsty. Nastává třes, u kterého jsou rychlé pohyby, třes probíhá v nepravidelných intervalech a zvyšuje se při zavření očí. Připomíná mávání křídel.)

 

Terapie onemocnění spočívá v:

  • odstranění vyvolávající příčiny,
  • snížení amoniaku v krvi,
    • optimální příjem bílkovin (v akutní těžké fázi úplné zamezení),
    • ovlivnění prostředí ve střevě tak, aby střevní bakterie, které v něm budou, neprodukovaly amoniak,
    • omezenou dobu sterilizace střeva antibiotiky, aby se snížilo množství amoniaku.

Pokud dojde ke zničení 80-90 % normální jaterní kapacity, dochází k selhání jater, k rozvratu prostředí v organismu, otoku mozku, selhání orgánů a úmrtí.

 

 

Transplantace jater představuje finanční částku přesahující 1 mil. Kč. Pokud si játra zničí alkoholik, je vyžadováno prokázání roční abstinence, aby se minimalizovalo možné další pití alkoholu po provedení transplantace jater.

 

Doporučené postupy léčby jaterní encefalopatie: ZDE

 

 

Čerpáno:

Doporučený postup ČHS: Diagnostika a léčba jaterní encefalopatie. Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Vnitřní lékařství III díl; 1998, Klener a spol.