INFARKT - PRVNÍ POMOC

14.02.2017 08:55

ROZPOZNEJTE PŘÍZNAKY INFARKTU
Nezapomeňte, že se srdeční infarkt projevuje jinak u mužů a žen.

 

JEDNEJTE RYCHLE
- Pokud se domníváte, že vy nebo někdo ve vašem okolí má příznaky
srdečního infarktu, neváhejte. OKAMŽITĚ VOLEJTE SANITKU (Rychlá záchranná složba, bezpaltné volání 155). POZOR, neshánějte se s pomocí příbuzných, obvodního lékaře, nepokoušejte se dopravit do nemocnice sami! Čím rychleji bude postižený napojen na přístroje, tím větší šance, že přežije on, jeho srdce a jeho mozek!

- Nečekejte, jednejte rychle a volejte 155, i když si nejste jisti, zda se jedná o infarkt, i když si myslíte, že pociťovaná bolest není natolik závažná.

Rozhodně nečekejte, až bolest skončí!
 

Pokud jste svědky toho, že se někomu zastavilo srdce -  osoba má nehmatný puls, nehýbe se, nereaguje na oslovení, ztratí vědomí nebo nedýchá - OKAMŽITĚ VOLEJTE SANITKU (beplatné volání 155) a IHNED ZAHAJTE NEPŘÍMOU MASÁŽ SRDCE! Postup Vám řeknou na bezplatné lince 155!! Klid, v tomto případě laik nemusí provádět dýchání z úst do úst.

Nemějte strach, pokud postižená osoba infarkt nemá, začne se proti nepřímé masáži srdce bránit, protože jí to bude nepříjemné!

 

Většina srdečních selhání je důsledek špatného stahování srdce. Místo pravidelných stahů se srdce pouze chvěje. Chvějící se srdce nedokáže vypudit krev, ve které je kyslík k mozku, proto dochází k bezvědomí. Když nemá mozek kyslík, zastaví dýchání, protože mozek je řídící centrum, které dýchání reguluje. POKUD SE NEZAHÁJÍ NEPŘÍMÁ MASÁŽ SRDCE, BĚHEM 5-10 MINUT DOCHÁZÍ K ODUMÍRÁNÍ MOZKU.

NEBOJTE SE, ŽE BUDETE POSTUPOVAT ŠPATNĚ - pokud se nebude dělat nic, tak postižený stejně zemře, pokud zasáhnete, DÁVÁTE MU ALESPOŇ ŠANCI!! A TEN POCIT, ŽE JSTE NĚKOMU POMOHLI K ŽIVOTU!!!

 

Čerpáno: https://www.infarktneceka.cz/cz/o-kampani/rozpoznejte_priznaky