INFARKT - PŘÍZNAKY

08.12.2016 13:36

Nejčastějšími příznaky srdečního infarktu jsou:

 • Bolest na hrudi (popisována jako pocit tísně, tlaku, nebo svírání)
 • Bolest v jiných částech těla (obvykle v levé paži, krku, nebo dolní čelisti)
 • Pocit nedostatku vzduchu
 • Pocit na zvracení
 • Zvracení
 • Nepravidelný srdeční tep
 • Pocení
 • Úzkost

 

U žen je srdeční infarkt provázen nejčastěji těmito příznaky:

 • pocit nedostatku vzduchu
 • slabost
 • pocit náhlé žaludeční nevolnosti
 • náhlá únava

 

Příznaky srdečního infarktu se mohou u každého jedince lišit.

Infarkt může nastat náhle nebo se může rozvíjet postupně, více než několik minut.

Příznaky infarktu mohou přetrvávat déle než 20 minut nebo se mohou objevit a hned odeznít.

 

Převzato: https://www.infarktneceka.cz/cz/o-kampani/rozpoznejte_priznaky