Hormonální antikoncepce a ucpání žil

03.02.2014 00:51

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopisy pro gynekology, lékárníky a praktické lékaře, ve kterých informuje o výsledcích celoevropského přezkoumání a o posledních důkazech tykajících se rizika tromboembolie (= ucpání žíl) v souvislosti s užíváním některých kombinovaných hormonálních antikoncepčních přípravků.

Přínosy spojené s užíváním kombinovaných hormonálních antikoncepčních přípravků (= s dvěma hormony) u většiny žen zdaleka převyšují riziko závažných nežádoucích účinků.

Pozornost je nyní třeba zaměřit na význam individuálních rizikových faktorů každé ženy a jejich nezbytné pravidelné přehodnocování a věnovat zvýšenou pozornost známkám a projevům ucpání žil a ucpání artérie, které je třeba ženě popsat, když je jí kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek předepsán.

Pro ženy byla vypracována „Důležitá informace o přípravcích kombinované hormonální antikoncepce a riziku vzniku krevních sraženin“ a materiál „Otázky a odpovědi týkající se kombinované hormonální antikoncepce“.

 

Ženy – uživatelky kombinované hormonální antikoncepce jsou žádány, aby hlásily podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, který se objeví v souvislosti s užíváním jejich antikoncepce.

 

Přezkoumání rizika tromboembolie potvrdilo předchozí poznatky, že míra rizika žilni tromboembolie (= ucpání žíl) je u všech antikoncepčních přípravků s nízkou dávkou hormonů (s obsahem ethinylestradiol < 50 μg) malá.

Existují pádné důkazy o rozdílech mezi jednotlivými antikoncepčními přípravky z hlediska rizika tromboembolie (= ucpání žil) v závislosti na typu gestagenu, který obsahují. Údaje, které jsou v současné době dostupné, ukazují, že ze všech přípravků kombinované hormonální antikoncepce je nejnižší riziko spojeno s přípravky, které obsahují gestageny: levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimat

Při předepisování hormonální antikoncepce s kombinací hormonů je třeba pečlivě zvážit individuální aktuální rizikové faktory u každé konkrétní ženy, zejména riziko tromboembolie a rozdíl rizika tromboembolie mezi jednotlivými přípravky.

 

Není třeba, aby žena, která užívá kombinovanou antikoncepci bez problémů, její užívání ukončila.

Neexistují důkazy o rozdílech mezi antikoncepčními přípravky s nízkou dávkou obou hormonů (ethinylestradiol < 50 μg) z hlediska rizika arteriálni tromboembolie (= ucpání artérie)

Riziko tromboembólie (= ucpání žil) je nejvyšší během prvního roku užívání každé kombinované hormonální antikoncepce nebo při opakovaném zahájení podání těchto přípravků po přerušeni trvajícím alespoň 4 týdny.

Riziko tromboembólie je rovněž vyšší v případě přítomnosti rizikových faktorů. Rizikové faktory ucpání žil se v průběhu času mění a individuální riziko je třeba pravidelně přehodnocovat.

 

Pro web zpracováno: www.farmakoekonomie.cz

ZDROJ: www.sukl.cz