Fototoxicita, fotodermatózy, konkrétní léky a slunce

12.07.2013 19:54

Aktualizovala jsem články "fotodermatózy" a "fotosenzitivita", v sekce "vzájemné reakce léků" jsem doplnila konkrétní léky, u kterých je potřeba se vyvarovat se přímému slunečnímu záření (a soláriím).