Falšování výsledků pro registrace léčiv!

01.07.2016 01:24

Evropská léková agentura (EMA) navrhla pozastavit registraci u léčivého přípravku Riluzole, pro jehož registraci byla podkladem data z klinických hodnocení prováděných CRO společností Alkem Laboratories sídlící v indické Taloji. Současně vyzvala společnosti, u jejichž přípravků schválených v EU byla použita rovněž data z tohoto CRO, aby poskytly nové údaje.

 

Spouštěčem inspekce německé lékové agentury (BfArM)

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury zahájil počátkem dubna revizi přípravků, jejichž dokumentace pro registrace byla podložena daty z klinických hodnocení prováděných CRO společností Alkem Laboratories sídlící v indické Taloji.

Kontrola správné klinické praxe přímo na místě vyvolala obavy ohledně studijních dat použitých k podpoře žádostí o registraci některých léčivých přípravků v EU.

Ze zveřejněné reakce indického CRO vyšlo najevo, že výbor pojal podezření na základě informací německé lékové agentury BfArM. Ta společnost obvinila, že překrucovala data z klinických hodnocení antibiotika cefuroxim a léčiva na amyotrofickou laterální sklerózu riluzol.Výhrady BfArM Alkem potvrdila i ve sdělení pro investory.

Německá léková agentura provedla společně s Inspektorátem zdravotní péče nizozemského Ministerstva zdravotnictví v březnu 2015 inspekci přímo v indickém centru v Taloja v rámci rutinní revize schválení na národní úrovni.

 

Opět falšování výsledků elektrokardiogramů

Podle zprávy německé agentury bylo zjištěno, že se firma v letech 2013 a 2014 angažovala v úmyslném zkreslování údajů a duplikovala výsledky elektrokardiogramů pacientů v klinických hodnoceních.

Kromě toho podle zjištění německé agentury společnost zaslaného EMA zaměstnávala společnost Alkem smluvní laboranty pro interpretaci elektrokardiogramů, kteří však vykazovali neopatrnost a nedodržování systému kvality.

Nekonzistentnost údajů německá agentura zjistila v bioekvivalenčních studiích provedených od března 2013 do března 2015, což může mít zásadní vliv na důvěryhodnost dat generovaných tímto CRO a kompromitovat tak kvalitu léčiv. Vyzvala proto EMA, aby provedla důkladnou revizi přípravků schválených na základě dat z tohoto CRO.

Současně německá agentura odmítla žádosti o schválení léčivých přípravků Alkem Labs (společnost kromě činností klinického výzkumu vyrábí rovněž generická léčiva, která prodává v 55 zemích včetně Evropy).

I přesto, že CRO společnost v prohlášení pro investory tvrdila, že podniká veškeré kroky ve spolupráci s EMA a po inspekci BfArM realizovala plán nápravy, zavedla řadu kvalitativních opatření a kontrol pro zajištění správného provádění bioekvivalenčních studií, stejná pochybení na konci března 2016 při inspekci znovu zjistila i britská léková agentura MHRA.

Společnost Alkem následně potvrdila, že je v procesu řešení osmi zjištění, která nalezla MHRA.

 

Pozastavení jednoho přípravku

Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA sice konstatoval, že na základě vyšetřování nenašel žádný důkaz o poškození zdraví nebo nedostatečné účinnosti spojené s tímto skandálem, nicméně studie nemohou být pro regulatorní proces akceptovány a vyžaduje nová data.

Na základě zjištění proto navrhl pozastavení registrace u léčiva na amyotrofickou laterální sklerózu riluzol (Riluzole Alkem), u přípravku Ibuprofen Orion dosud probíhají hodnocení ze strany národních agentur. Dosud nebyly poskytnuta data z alternativních studií.

U antibiotika Cefuroxime Ingen Pharma ještě probíhají hodnocení, nicméně přípravek zůstane schválen, protože byla poskytnuta data z jiných zdrojů.

Konečně přípravky Cefuroxime Alkem a Cefuroxime Krka zůstávají na trhu v EU, protože byla poskytnuta data z jiných studií.

Doporučující stanovisko výboru týkající se těchto léčivých přípravků bude nyní zasláno Evropské komisi k právně závaznému rozhodnutí platnému v celé EU.

 

Dvě indická CRO za rok

Během posledního roku se tak jedná o již druhé indické CRO, u něhož byly zjištěny zásadní nedostatky ve vyhodnocování údajů z klinických hodnocení, která následně farmafimám slouží pro schvalování léčiv, které vedly k pozastavení registrace.

Na základě pochybení u společnosti GVK Biosciences z indického Hyderabadu loni v červenci Evropská komise rozhodla o pozastavení registrace 700 léčivých přípravků.   

Stojí za zmínku, že i v případě GVK Biosciences se jednalo o identický problém jako nyní – falšování a manipulace dat z elektrokardiogramů.

Celkově se pak za poslední rok už jedná o třetí indické CRO, které má s realizací klinických hodnocení zásadní problémy. Na konci dubna přibylo Semler Research Private se sídlem v indickém Bangalore.

 

Převzato: www.apatykar.info

 

K této problematice na tomto webu také tento článek a jeho vysvětlující poznámka.