DOXYBENE, DOXYCYCLIN, DOXYHEXAL, DEOXYMYKOIN a slunce

10.06.2013 18:38

Mohu se slunit při užívání některého z přípravků DOXYBENE, DOXYCYCLIN, DOXYHEXAL nebo DEOXYMYKOIN?

Ne.

Není doporučeno se vystavovat přímému slunci (nebo ultrafialovému světlu), pokud kůže slunci přesto vystavena byla a objeví se zarudnutí kůže, je nutné již při prvních příznacích zarudnutí léčbu přerušit!

Ve frekvenci méně časté (1 výskyt na 100 až 1000 užívajících pacientů) by mohlo dojít k abnormálně zvýšené citlivosti kůže na slunce a mohlo by dojít k

fototoxickým reakcím na exponovaných částech kůže, projevujícím se erytémem, opuchnutím a tvorbou puchýřků a velmi vzácně také uvolněním a diskolorací nehtů.

 

Jde o antibiotika, která se dávají na různé infekce, např. při nákaze boréliemi, což je právě v létě aktuální. Nicméně, lékař může zvolit jiné antibiotikum.