Doplnění vitamínu D u dětí a dospívajících

21.07.2021 13:48

Vitamín D je pro tělo nezbytný, protože spolu s vápníkem tvoří základ našich kostí.

V zimním období, kdy je málo slunečních paprsků je potřeba vitamín D do těla doplňovat pomocí jídla, doplňků stravy nebo léčiv.

O tom, jak doplňovat vitamín D u dětí a dospívajících uvádí ve svém společném doporučení Česká pediatrická společnost a Odborná společnost praktických dětských lékařů  ČLS JEP.

Toto doporučení vychází z publikovaných konsenzů mezinárodních odborných společností, zejména z Globálního konsensu pro prevenci a terapii rachitidy (Munns 2016), na kterém se spolupodíleli odborníci z dětské endokrinologie, osteologie i gastroenterologie a výživy a Doporučení Komise pro výživu ESPGHAN (Braegger 2013), další výzkumy v této oblasti mohou přinést další poznatky a případné změny doporučených postupů.

Předepisování vitamínu D a jeho dávkování patří vždy do rukou lékaře, protože vitamín D je možné předávkovat!