9. Dobrý den. Prosím Vás, co to znamená "generikum"? Děkuji.

05.02.2010 20:25

Generikum znamená lék se stejnou léčivou látkou.

Pro vysvětlení: ve farmacii některá firma lék vymyslí a jen ona jej může vyrábět (aby se firmě vrátily náklady na výzkum, apod., většinou v této době bývá lék nejdražší)

Po určité době skončí tato "ochrana" a lék múže vyrábět jakákoliv jiná farmaceutická firma (většinou se v této době lék slevní).

Laicky bych generika přirovnala třeba k máslu. Na trhu máte celou řadu másel s min. 82% tuku, ale každé z másel má jiný název a dělá jej jiný výrobce.