Dlouhotrvající stres a imunita

30.06.2023 14:35

K obraně těla před infekcí slouží řada bariér. Jednou z nich je slizniční bariéra, která může být narušena stresem.

Takový stres přitom může být vyvolán psychickou zátěží (Cohen et al. 1991), učení se na zkoušku během studia vysoké školy.

Cohen a spolupracovníci provedli pokus, jehož cílem bylo zjistit, jaká je odolnost lidí proti virové infekci při psychickém stresu. Do pokusu se zapojilo 400 zdravých dobrovolníků. Z těchto dobrovolníků 396 byly aplikovány nosní kapky, které obsahovaly 1 až 5 virů, které způsobují onemocnění dýchacích cest (respirační infekce). Celkem 26 dobrovolníků dostalo pro kontrolu pouze slané nosní kapky, ve kterých žádné viry nebyly. Následně byli všichni dobrovolníci dáni do karantény a sledovalo se, zda mají a jaké mají příznaky infekce. Příznaky nemoci byly ověřeny laboratorním stanovením protilátek.

Ukázalo se, že s narůstajícím psychickým stresem vzrůstalo riziko akutní infekce. Osoby s vysokou psychickou zátěží měli až 5 x vyšší riziko onemocnění, než osoby bez stresu.

 

 

Cohen s. et al. Psychological Stress and Susceptibility to the Common Cold. N Engl J Med 1991; 325:606–12.