Díky alkoholu 13 dopravních nehod každý den

19.04.2016 08:46

Policie ČR šetřila za rok 4.637 dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.

Každý druhý den se přitom stala 1 dopravní nehoda, jejíž viník měl v krvi hladinu alkoholu do 0,24 ‰.

 

Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu se stalo v sobotu, následovala neděle.

 

 

 

Čerpáno: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2014. Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia ČR. Praha, květen 2015