Bipolární afektivní porucha

17.10.2016 09:55

Je onemocnění, při kterém dochází ke změnám nálady.

Tyto změny nálady jsou buď do plusových hodnot (tzv. hypománie nebo mánie) nebo do mínusových hodnot (deprese). Odsud ono "bipolární", z pojmenování nemoci, tedy jde o změnu nálady k oběma pólům.

Ke změnám nálady dochází v tzv. epizodách.

Epizoda je období, kdy má člověk jeden nebo druhý pól nálady nebo oba póly nálady najednou. (Při obou pólech nálady najednou se hovoří o smíšené epizodě (nemocný má příznaky deprese, za deset minut má příznaky mánie, za dalších deset minut opět upadá do deprese, atd.)

Mezi epizodami je relativní klid (tj. nemocný nemá projevy, ty jsou potlačeny léčbou, avšak nemoc skrytě přetrvává). Toto období se označuje jako remise. Právě v období remise mají nemocní tendenci přestat léky brát, protože mají pocit, že jsou zdraví.

Bohužel, čím více epizod nemocný v životě prožije, tím jsou závažnější a interval mezi epizodami se zkracuje.

 

Mezi pacienty psychiatrických ambulancí je cca 18 % pacientů s bipolární afektivní poruchou.

Jde o závažné onemocnění, protože polovina pacientů se pokusí o sebevraždu a 19 % se bohužel podaří úspěšná sebevražda.

 

Manický pacient se projevuje různě. Např. srší nesmírnou energií a aktivitou (např. zpívá ve dvě ráno z plna hrdla dokolečka dokola krátký úryvek z písně), vymýšlí nové a nové projekty (které ale nedotáhne do konce), je velmi a velmi hovorný, nemusí 24 hodin spát, celý svůj majetek je schopen rozdat cizím lidem a je schopen se i zadlužit a půjčené peníze rozdat na charitativní účely, může mít nepočítané množství sexuálních partnerů za noc, atd.

Manický soused, na kterého přivoláte městskou policii nebo záchranku dokáže na 2 hodiny svoji mánii zkrotit - a, bohužel, tak dlouho nebude policie ani záchranka čekat. Možná by pomohlo jít manickému sousedovi situaci vysvětlit osobně, ale podstupujete riziko, že na vás soused fyzicky zaútočí. V případě útoku už je možné manického souseda hospitalizovat, protože byl nebezpečný svému okolí. Na druhou stranu je možné, že za útok manický soused nebude stíhán, protože může být posouzen tak, že v době útoku jako nemocný neodpovídal za svůj útok.