ALKOHOL - umírněné pití - LÉČEBNY

12.04.2016 11:20

Jako umírněné pití se dá označit nízkoriziková konzumace alkoholu, která představuje  u zdravých a netěhotných žen 16 g a u zdravých mužů 24 g 100 % alkoholu v maximální frekvenci 5 x týdně (aby se nevyvinula závislost). Při nárazovém pití by neměla dávka překročit 40 g. 

 

 

Je dobré, když si lidé "hlídají" své pití a pokud už pijí, drželi se nízkorizikové konzumace.

Vyšší konzumace může skončit závislostí na alkoholu, která nejen  mění osobnost pijícího člověka a způsobuje mu zdravotní komplikace, ale také se velmi obtížně léčí. 

Dokladem obtížné léčby může být skutečnost, že, podle informace Všeobecné zdravotní pojišťovny, se každý pátý pacient do protialkoholní léčebny v roce 2014 vrátil po té, co již byl v léčebně v roce 2013, a nejvíce pacientů pocházelo z jižní Moravy a Zlínského kraje.

 

Čerpáno:

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/analyza-vzp-do-protialkoholni-lecebny-se-uz-po-roce-vraci-petina-klientu

www.szu.cz