Aktuální úhrada léků

28.01.2013 23:01

Jak jsou hrazeny aktuálně léky naleznete v uvedeném Seznamu (pro přehlednost obsahuje pouze výběr sloupců, ale řádky, tedy léčivé přípravky, jsou uvedeny shodně se Seznamem):

Seznam úhrad od 1. února 2013.xlsx (771,4 kB)

 

Vysvětlení

V Česku mají léky na recept

1) maximální cenu = jeho cena, za kterou "jde" z lékárny, nesmí být vyšší (v Seznamu je uvedena ve sloupci "nejvyšší cena")

2) úhradu = jakou částku z této maximální ceny hradí na recept zdravotní pojišťovny (hradí všechny stejnou částku)

DOPLATEK je tedy rozdíl mezi nejvyšší cenou a úhradou. Pokud není vyjímka (druhá úhrada) nebo nějaké omezení (jkterému nemocnému pacientovi nebo lékařem s jakou odborností může být lék napsán), což je vysvětleno dále.

 

Postup hledání v Seznamu: 

ve sloupci s názvem léku klikněte na trojúhelníček.

objeví se sloupec, v něm klikněte na "fajfku" u Vybrat vše (fajfka zmizí)

Najeďte myší na řádek nad "Vybrat vše" s názvem "Filtr textu" a vpravo se rozbalí nabídka. Doporučuji vybrat "obsahuje" a napiště alespoň část názvu léku.

Pokud je doplatek nula nebo menší než nula, pacient nedoplácí - ale pozor, mohla by být výjímka: pokud je lék A (= může se psát pouze na ambulanci a lékař jej platí celý, proto může takový lék chtít lékař po pacientovi zaplatit taky celý).

Pokud je uveden doplatek větší než nula, NESMÍ BÝT doplatek VĚTŠÍ než je uvedeno!

ALE, pokud je uveden doplatek větší než nula, doplatek může být menší než je uvedeno, pokud má lék nižší cenu než je ta nejvyšší povolená (firma jej prodává v Česku levněji nebo jej slevnila lékárna, atd.)

Tedy v seznamu vychází doplatek 30Kč, to znamená, že pacient zaplatí 30Kč, ale může zaplatit méně, pokud někdo snížil léku ńejvyšší cenu a "vzal" si tedy tuto částku ze svého zisku.

Když Seznam zavíráte, zeptá se Vás, jestli chcete uložit změny - dejte NE.

Vysvětlivky k Seznamu:

DOPLNĚK názvu = v jaké formě je lék dostupný = tablety (tbl.), injekce (inj.), roztok (sol.), infuze (inf.), kapsle (cps.), mast (ung.), krém (crm.), atd.

LIMIT předepsání - L = omezení na nějakou lékařskou specializaci, A = jen do ambulance, H = jen do nemocnice

OMEZENÍ předpisu = P = ano, je slovní omezení předpisu, např. lékař, uvedený u tohoto léku v předchozím sloupci, může lék předepsat pouze určité skupině pacientů (např. když mají určité stádium nemoci) - více informací a konkrétní název textu najdete na www.sukl.cz

DRUHÁ úhrada = pro některé pacienty (lék má pro tuto druhou úhradu většinou speciální omezení předpisu) platí tato druhá úhrada. Jejich nejvyšší doplatek je potom rozdíl nejvyšší ceny mínus částka druhé úhrady.

 

Pokud lék není uveden v Seznamu, zdravotní pojišťovny jej nehradí.

 

Úplná informace o Seznamu a kompletní Seznam je uveřejněn na www.sukl.cz