9. Jak se cukrovka II. typu léčí?

03.07.2012 18:57

Léčba  nemocného s diabetem 2. typu součástí komplexních opatření, která zahrnují i léčbu hypertenze (= zvýšený tlak), dyslipidemie (špatné hodnoty tuků v krvi), obezity a dalších projevů metabolického syndromu.

Cílem je dosáhnout cílových hodnot glykemií jakýmkoliv způsobem, ideálně při nepřítomnosti závažných hypoglykemií (= velké snížení cukru = mozek nemá výživu = pacient jde do bezvědomí) a bez hmotnostních přírůstků (případně s hmotnostním úbytkem). Zároveň musí být přihlíženo ke stavu pacienta a přítomnosti přidružených nemocí a cíl léčby stanovit individuálně.

 

Dieta (lékař stanoví podle hmotnosti + věku + režimu diabetika zda má být dieta diabetická ( tj. s příslušným limitem cukrů v potravinách) nebo redukční dieta.

Fyzická aktivita (třeba chůze s hůlkami, cvičení na balónech,.. = aspoň 3x týdně 45 – 60minut) DOBRÁ ZPRÁVA: SNÍŽENÍ HMOTNOSTI zlepší hodnoty cukru!!

Zákaz kouření (nikotin ničí žíly zevnitř, stejně jako zvýšený cukr. Je nutné vyloučit všechno, co může žíly ničit (asi neznám diabetika, který dodržuje dietu:-(

Stanovení cíle léčby pro každého konkrétního pacienta individuálně

Vysvětlení pacientovi co je cukrovka, jaká sebou nese rizika, atd.; psychosociální péče

Léky

Selfmonitoring pacienta (= pacient si sám sleduje hladiny cukru v krvi (= výhodné zvláště pro pacienta, který sám vidí, jak mu mění která potravina cukr v krvi) uplatní se především, když nejsou ve shodě hodnoty glykémií nalačno a glykovaného hemoglobinu; podle zdravotního stavu si pacient také měří sám krevní tlak, hmotnost)

 

 

Čerpáno z:

Doporučené postupy léčby diabetu mellitu II. typu, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 7.2.2012