3. Jak se zjistí cukrovka?

03.07.2012 18:50

Vzhledem k tomu, že i pacient s vysokou hodnotou glykémie nemusí mít žádné příznaky, jsou NUTNÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY!! (Hradí všechny zdravotní pojišťovny)

 

1) Preventivní vyšetření u nerizikových jedinců nad 40let jednou za 2 roky (v rámci preventivních prohlídek)

2) U osob se zvýšeným rizikem jednou ročně (obezita, vysoký tlak, cukrovka v rodině, pacienti se srdečně – cévním onemocněním, apod.)

3) U pacientů se zjevnými příznaky cukrovky okamžitě

 

Při podezření na cukrovku se musí diagnóza potvrdit (např. spolupráce praktického lékaře a diabetologa).

O diagnóze svědčí

  1. přítomnost klinických příznaků + náhodná glykémie nad 11 mmol/ l a následně žilní glykémie na lačno rovna až vyšší než 7,0
  2. bez klinických příznaků + žilní glykémie na lačno rovna až vyšší než 7,0 (stanoveno aspoň dvakrát)
  3. glykémie v žilní plazmě za 2 hodiny po glukózovém tolerančním testu (= vypití vysoce sladkého čaje ve stanoveném množství) vyšší než 11,0 mmol/l