11. Co se sleduje při kontrole u lékaře?

03.07.2012 19:02

 

Doporučuje se následující: 1)

1.       Glykovaný hemoglobin: 1x 3měsíce do kompenzace (= cukr v normě), pak 1x 6 měsíců

2.       Krevní tlak: každá kontrola

3.        Tuky v krvi (= celkový cholesterol do 4,5mmol/l, HDL nad 1mmol/l, LDL do 2,5mol/l (u rizikových diabetiků do 2mmol/l), triacylglyceroly do 2mmol/l): 1x 6měsíců při léčbě, 1x 2roky při normálních hodnotách

4.       Hmotnost nebo BMI (= Body Mass Index): každá kontrola

5.       Na, K, Cl, kreatinin, kyselina močová: 1x ročně

6.       TSH: při podezření na onemocnění štítné žlázy

7.       Moč: 1x ročně

8.       Moč na baktérie: 1x 6měsíců

9.       Kontrola dolních končetin: každá kontrola

10.   Oční vyšetření: 1x ročně

11.   Interní vyšetření: 1x ročně – podle případného nálezu další vyšetření

12.   EKG: 1x ročně

13.   Orientační neurologické vyšetření: 1x ročně

                         

ZDROJ:

1.       Karen I., Hamouz Z.: Komplexní léčba diabetika v ordinaci praktického lékaře, Medicína pro praxi, 7(2), 2010