10. Jaké mají být laboratorní hodnoty u cukrovky II. typu?

03.07.2012 19:00

Laboratorní hodnoty jsou stanoveny individuálně podle stavu pacienta a podle toho, jestli má pacient přidružená onemocnění.

 

HbA1c = glykovaný hemoglobin = laicky vysvětleno: v jak moc se červené krvinky nacucaly cukru z krve za uplynulé 3 měsíce = čím více cukru bylo v krvi, tím více ho do sebe červené krvinky nacucaly; po zavedení léčby a dosažení cílových hodnot je frekvence kontrol minimálně 1x za 6 měsíců)

HbA1c (%)                          do 4,5 (do 6,0)

do 4,5 = u pacientů s nízkým rizikem nežádoucích příhod, hlavně u krátce trvající cukrovky, kdy výchozí hodnota HbA1c byla do 7,0)

do 6,0 u pacientů s přidruženými nemocemi, u nichž je nízká hladina cukru v krvi riziková

pacienti s normálními hodnotami do 3,9

 

Glykémie = množství cukru v krvi

Glykémie v žilní plazmě nalačno/ před jídlem (mmol/l)             do až rovno 6,0 ( do 7,0)

Hodnoty glykémie v plné kapilární krvi  (mmol/l)

(selfmonitoring = při vlastním měření pacientem)

                               Nalačno/ před jídlem                         4,0 – 6,0 (do 8,0)

                               Postprandiální (po jídle)                    5,0 – 7,5 (do 9,0)

 

Krevní tlak                                                                           do 130/ 80

 

Krevní lipidy (= tuky v krvi)

                Celkový cholesterol (mmol/l)                           do 4,5

                LDL cholesterol (mmol/l)                                  do 2,5

U diabetiků po srdeční příhodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l

                HDL cholesterol (mmol/l): muži/ ženy            do 1,0/ do 1,2

                (HDL = „hodný“ tuk v krvi, který z krve odnáší ostatní tuky; HDL vzniká v krvi sportem, popř. se do ní dostane nenasycenými tuky; proto reklamy, ve stylu, že náš tuk má nenasycené tuky, proto ho jezte a zlepšíte si hodnoty tuků v krvi. Ale ne, když budete jíst takový tuk ve větším množství, pak výsledky tuků v krvi nebudou dobré. Je nutné jíst přiměřené množství tuku (tuk je nutný, rozpouští se v něm některé vitamíny) a pokud tuk, tak raději s nenasycenými kyselinami.)

            Triacylglyceroly (mmol/l)                                  do 1,7

 

Body mass index                                                           19 - 25

 

Obvod pasu: ženy (cm)/ muži (cm)                                do 80/ do 94

U nemocných s nadváhou je cílem redukce hmotnosti o 5 – 10% a následně hmotnost udržet!!

 

 

 

Čerpáno z:

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, schváleno 7.2.2012