Publikace autorky webu

Na posledním pracovišti moje přímá nadřízená (30ti letá Mgr.) měla snahu nejen recenzovat, ale také stanovovat, co smím a co nesmím publikovat. Proto jsem za poslední období raději nic nepublikovala. Ale zase se k tomu chystám;-)

  • Osteoporóza. Doporučené postupy pro lékárníky, 2011
  • Diabetická neuropatie. PharmiNews, červen 2011
  • Epilepsie. Solutio 2011, www.medon-solutio.cz
  • Metody ekonomické analýzy zdravotní péče, Solutio 2004/ 2005, www. medon – solutio.cz1. Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků. Česká a slovenská farmacie, 54, 2005, 5, 220-225
  • Nákladová efektivita různých režimů léčících infekci vyvolanou Helicobacter pylori, Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie, 59, 2005, 2, 80-84
  • Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v roce 2002- farmakoekonomický pohled. Česká a slovenská farmacie, 52, 2003, 5, 258-261

 

Jak jsem si předsevzala, po vymanění se z dosahu 30ti leté nadřízené Mgr. (prostě jsem raději začala pracovat sama na sebe, jako OSVČ) jsem znovu začala publikovat;-)

  • Přednáška (Re)alokace nákladů za alkoholické poškození jater a pankreatu. AT KONFERENCE 2015, 7. – 11. 6. 2015, Seč
  • Poškození organismu alkoholem – farmakoekonomický pohled. Poster. 57. Česko - slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, 7. 1. - 11. 1. 2015
  • Přednáška: Léčivé přípravky u roztroušené sklerózy ve správních řízeních SÚKL. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium, 20. - 23. 11. 2013, Praha
  • Přednáška: Stanovování znění podmínek úhrady v řízeních SÚKL na příkladu inzulinů a gabapentinu. IX. INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI V. OLOMOUC KAZUISTICKÁ, 27. – 28. 3. 2014, Olomouc

 

Pokud máte zájem o publikaci, článek PR pro laickou/ odbornou veřejnost, neváhejte mě kontaktovat!