O autorce webu

Autorka webových stránek je Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Vystudovala jsem farmacii na Karlově Univerzitě (náš drahý Karel, na chodbě fakulty je kamenná Karlova busta, které jsme před každou zkouškou sahali na nos, tak chudák Karel, měl nos takový tmavší;-) .

Doktorát farmacie a vědeckou hodnost Ph.D. jsem vystudovala taky na Farmaceutické fakulta Univerzity Karlovy.

V základním pětiletém studijním cyklu farmacie jsem studovala obor "Klinická farmacie", tedy jak léky v těle působí, co s tělem dělají, jak se projevují různé nemoci, jak a čím se nemoci léčí, jaké jsou vzájemné reakce mezi léky navzájem.

 

Ekonomii jsem studovala na Masarykově Univerzitě v Brně. Konkrétně šlo o bakalářský studijní obor "Management ve zdravotnictví", jež zahrnoval nejdůležitější zkoušky z magisterského studia, které byly dány do tříletého dálkového studia.

V rámci bakalářské práce a své dizertační práce jsem se věnovala Metodám analýzy zdravotnické péče, dlouhodobě se tedy zajímám o efektivitu ve zdravotnictví, protože i když je něco dražší, může to mít nižší nežádoucí účinky nebo šetří další jiné náklady, a proto je taková léčba nakonec levnější.

 

Moje pracovní a odborné aktivity:

- Pořádám semináře pro laiky dispenzační ddddddd

- Publikuji odborné články pro odbornou i laickou veřejnost

- Jsem autorkou e-learning kurzu pro rodiče, jejichž dítě onemocnělo SMA

- Pořádám semináře pro lékárníky

- Zabývám se cenotvorbou léčiv (www.farmakoekonomie.cz)

 

Spolupracuji s Doc. MUDr. Petrem Vondráčkem, Ph.D. (NEUROVON s.r.o., www.neurobrno.cz)

 

Nejsem podporována žádným subjektem ani objektem podnikajícím v oblasti farmacie a zdravotnictví, popř. podnikajícím v jiném odvětví.

Nejsem ve vztahu k žádné lékárně ani k jinému zdravotnickému zařízení.

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Informace získané na těchto webových stránkách v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJÍ konzultaci s lékařem nebo lékárníkem!

Autorka webových stránek nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě informací z obsahu těchto stránek.