Cíl webových stránek

Návštěvníci webových stránek:

Pacienti mají své zdravotní problémy konzultovat v lékárně nebo u lékaře.

Pokud z nějakého důvodu nemohou takovou konzultaci učinit, mohou se v některých otázkách zorientovat na těchto webových stránkách.

Informace získané na těchto webových stránkách však v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJÍ konzultaci s lékařem nebo lékárníkem!

Jejich autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek.

 

Na stránkách s informacemi jsou publikovány zdroje informací. Pokud zdroje informací nejsou uvedeny, jedná se o znalosti autorky.

 

Webové stránky respektují absolutní důvěrnost údajů, které se vztahují jak k jednotlivým návštěvníkům stránek, tak k jejich dotazům, stejně jako k našim konzultacím nad zdravotnickými problémy.

 

Webové stránky jsou naprosto nezávislé.

Webové stránky nejsou nikým financovány ani sponzorovány.