Životopis webu

OBSAH:

Proč webové stránky vznikly

O autorce webu

Semináře, které autorka webových stránek pořádá

Publikace, které autorka webových stránek publikovala

Cíl webových stránek

Informace získané na těchto webových stránkách v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJÍ konzultaci s lékařem nebo lékárníkem!

Autorka webových stránek nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě informací z obsahu těchto stránek.

Provoz webových stránek je zcela nezávislý.

Obsah webových stránek nebyl a není nikým ovlivňován.

Na webových stránkách nebyl a není žádný léčivý přípravek upřednostňován.

Případně uvedené názvy léčivých přípravků nejsou způsobem reklamy, ale slouží pouze k orientaci laikům v problematice, o které se hovoří.

Webové stránky nemají návaznost na žádnou lékárnu, ani na jakékoliv jiné zdravotnické zařízení, ani na jakoukoliv farmaceutickou firmu, ani na jakoukoliv zdravotní pojišťovnu ani na jakýkoliv e-shop.

 

 

Pokud je odkaz na tyto webové stránky uveden na jiných webových stránkách, stalo se tak bez vědomí autorky těchto webových stránek www.lecit.eu