Závislost na alkoholu - deprese

12.05.2014 21:36

Kolem čtvrtiny pacientů s depresí má zároveň problémy s pitím alkoholu a přes 15% pacientů s depresí splňuje kritéria pro závislost na alkoholu.

V ordinacích lékaře je potom zásadní rozklíčovat, co bylo dříve…deprese nebo alkohol...??

Závislost na alkoholu a deprese je spojována s výrazně vyšším rizikem sebevražedného chování (4 – 5 x). (Racková)

 

Prostě se může stát, že na začátku je nějaký stres – úmrtí blízkého, nedostatek peněz, rozvod a život skoro bez dítěte, příšerná vedoucí v práci, stresující práce, problémy v partnerském životě, málo práce, atd. – z toho člověk nemůže večer spát – proto si začne na večer dávat malou dávku alkoholu..tu postupně zvyšuje..a než se nadá, pije škodlivě…a ze škodlivého pití se může vyvinout závislost…

Protože deprese a závislost na alkoholu mají obě chronický průběh, kdy se u nemocného střídá období bez příznaků s obdobím, kdy nemoc vzplane, jsou obě nemoci pro pacienta velmi vysilující...když se k tomu přičte stigmatizace ze strany společnosti obou nemocí...nemocný se může snažit raději "léčit sám" a dostává se do bludného kruhu ...

 

Čerpáno:

Racková S, Janů L. Antidepresiva, deprese a závislost na alkoholu. Psychiat. pro Praxi, 2008; 9(3): 126–129