Slovensko: Další záměna léku!!!

16.09.2016 08:56

Slovenská agentura pro kontolu léčiv vyzvala pacienty, aby si zkontrolovali šarži léku AGEN 5 (opět firma ZENTIVA).

Pokud má lék problematickou šarži (3171215), potom může balení obsahovat jiný lék, než mu bylo předepsáno!

Slovenský SÚKL uvedl, že "Po stiahnutí liekov zo dňa 6.9.2016 bola vykonaná hĺbková inšpekcia v mieste výroby v spoločnosti Zentiva, k.s., Dolní Měcholupy, ČR, ktorá identifikovala ďalší liek, pri ktorom bola opätovne zistená možná vzájomná zámena liekov a blistrov v balení."

 

Jedná se o preventivní opatření slovenské agentury, která nemá informaci, že se uvedená šarže vyskytuje na území Slovenska.

 

Liek Agen 5 obsahuje liečivo amlodipín. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris. U pacientov s vysokým krvným tlakom liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak cez ne krv preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Agen 5 tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku.

 

Převzato. www.sukl.sk