Seznam léků

01.02.2013 19:54

Od února 2013 zveřejňuji na webových stránkách na začátku každého měsíce aktuální Seznam léků

V Seznamu jsou uvedeny nejvyšší možné ceny, kolik hradí u každého léku zdravotnické pojišťovny (všechny hradí stejnou částku), lékař s jakou specializací může lék napsat (když není ve sloupečku na řádku konkrétního léku nic uvedeno, může lék napsat každý lékař).

Některé léky mohou dostat pouze někteří pacienti (např. pouze při některých hladinách cukru v krvi, atd.). Jestli u léku je takové omezení, je ve sloupečku na řádku konkrétního léku uvedeno P. Znění tohoto omezení "P" najdete na www.sukl.cz