Ronapreve: monoklonální protilátka pro léčbu covid-19

15.11.2021 21:37

Údaje z klinické studie pro léčivý přípravek Ronapreve

Hlavní studie zahrnovala pacienty s covid-19, kteří nepotřebovali doplňkovou léčbu kyslíkem a byli ve zvýšeném riziku rozvoje závažného onemocnění covid-19. Ukázala, že léčba přípravkem Ronapreve ve schválené dávce vedla k menšímu počtu hospitalizací nebo úmrtí ve srovnání s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Celkově 0,9 % pacientů léčených přípravkem Ronapreve (11 z 1 192 pacientů) bylo hospitalizováno nebo zemřelo do 29 dnů od zahájení léčby ve srovnání s 3,4 % pacientů, kteří dostávali placebo (40 z 1 193 pacientů).

Další hlavní studie se zabývala přínosy přípravku Ronapreve pro prevenci covid-19 u lidí, kteří měli úzký kontakt s infikovaným členem domácnosti, ale neměli příznaky této nemoci. U přípravku Ronapreve byl pozitivní test na SARS-CoV-2 u 29 % (29 ze 100) lidí a příznaky se u nich rozvinuly do 14 dnů od pozitivních výsledků testu ve srovnání se 42,3 % (44 ze 104 lidí) lidí, kteří dostávali placebo.

 

Souhrn údajů o léčivém přípravku Ronapreve (EN)

 

Čerpáno:

www.sukl.cz

www,ema.europa.eu