Regkirona: monoklonální protilátka pro léčbu covid-19

15.11.2021 21:43

Údaje ze studie Regkirona

Hlavní studie, která zahrnovala 1 315 pacientů s covid-19, ukázala, že léčba přípravkem Regkirona vedla k tomu, že ve srovnání s placebem vyžadovalo méně pacientů hospitalizaci nebo kyslíkovou terapii, případně, že ve skupině léčených tímto léčivým přípravkem bylo méně úmrtí na následky covid-19. Mezi pacienty se zvýšeným rizikem rozvoje závažného onemocnění covid-19, bylo 3,1 % pacientů léčených přípravkem Regkirona (14 ze 446) hospitalizováno, potřebovali doplňkový kyslík nebo zemřeli do 28 dnů od zahájení léčby ve srovnání s 11,1 % pacientů na placebu (48 ze 434).

Bezpečnostní profil obou léčivých přípravků je příznivý, s malým počtem reakcí souvisejících s infuzí, které byly považovány za zvládnutelné, a výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy těchto léčivých přípravků při schváleném použití převyšují jejich rizika.

 

Souhrn údajů o léčivém přípravku Regkirona (EN)

 

Čerpáno:

www.sukl.cz

www,ema.europa.eu