Lékaři bude psát léky podle seznamu VZP???

18.08.2014 20:40

Poslanec PharmDr. Jiří Skalický připravuje ve spolupráci s VZP a SÚKL pozměňovací návrh projednávané novely zákona č. 48/1997 Sb., který by mimo jiné měl uzákonit současný systém pozitivních listů. (= lékaří svítí zelenou barvou lék, který má podle VZP nejnižší cenu (ale lékař už neví, zda je lék taky přítomný na trhu). Ne každému pacientovi musí nejlevnější lék vyhovovat, zároveň není v každém případě ideální psát pacientovi stále nový nejlevnější lék)

Jedná se již o druhý pokus, jak formou zákona „zlegalizovat“ současné praktiky zdravotních pojišťoven spojené s tvorbou tzv. pozitivních listů.

Nedostatky původního návrhu z roku 2013 kritizovali zástupci jak pacientských organizací, tak odborné veřejnosti a farmaceutických firem.

Redakce www.tribune.cz sice žádala o poskytnutí aktuálního znění návrhu, avšak, podle sdělení redakce, pan poslanec odmítl: „Zatím jde o pracovní verzi, která se diskutuje na úrovni VZP a SÚKL.“

Proti takovému postupu by nebylo výhrad, pokud by ještě před podáním návrhu v Poslanecké sněmovně následovala diskuse s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.

 

Převzato:

www. tribune.cz, konkrétně: https://www.tribune.cz/clanek/33659-poslanec-skalicky-chce-uzakonit-pozitivni-listy;

kurzívou = komentář autorky webových stránek