KORONAVIRUS: otázky a odpovědi: LÉKAŘSKÉ INFORMACE (EN/CZ)

05.02.2020 21:36

1. What are the symptoms of 2019-nCoV Jaké jsou příznaky infekce koronavirem?

From what we know so far, the virus can cause mild, flu-like symptoms such as Podle dosavadních informací jsou příznaky podobné těm, které dělá chřipka, a to:

  • fever teplota
  • cough kašel
  • difficulty breathing obtížné dýchání
  • pain in the muscles and bolest svalů
  • tiredness únava

U závažnějších případů se objeví těžký zápal plic, syndrom akutní dechové tísně, sepse a septický šok, který může vést ke smrti pacienta.
Zdá se, že lidé s existujícími chronickými stavy (= dlouhodobě léčený zdravotní stav) jsou více zranitelní těžkou nemocí.

More serious cases develop severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis and septic shock that can lead to the death of the patient. People with existing chronic conditions seem to be more vulnerable to severe illness.

2. Are some people more at risk than others? Jsou někteří lidé ve větším riziku?

Generally, young children, elderly people and those with underlying conditions (e.g. hypertension, heart disorders, diabetes, liver disorders, and respiratory disease) are expected to be more at risk of developing severe symptoms. As this is an emerging disease and there is only limited data available, we do not yet know which groups of people might be prone to a more severe outcome following infection with 2019-nCoV.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vznikající onemocnění a jsou k dispozici jen omezené údaje, zatím se neví, které skupiny lidí by mohly být náchylné k závažnějšímu průběhu infekce koronavirem 2019-nCoV.

Obecně se očekává totéž co u chřipky, tedy, že rizikovější jsou malé děti, starší lidé a osoby s chronickými nemocemi (např. hypertenzí, srdečními poruchami, cukrovkou, poruchami jater a respiračními chorobami). Lidé z těchto skupin zřejmě budou více ohroženi vznikem těžkých příznaků. Ale tyto skupiny lidí jsou rizikovější i u chřipky, a proto právě u těchto skupin lidí je lepší, aby dbali na prevenci: dodržovali mytí rukou, nechodili tam, kde je hodně lidí (obchody, restaurace), když řádí epidemie chřipky, atd.
 

3. Is there a treatment for the disease caused by 2019-nCoV? Je nějaká léčba, která přímo léčí koronavirus?

There is no specific treatment for this disease so the approach used to treat patients with coronavirus-related infections is to treat the clinical symptoms (e.g. fever). Supportive care (e.g. supportive therapy and monitoring – oxygen therapy, fluid management and antivirals) can be highly effective for those infected.

Zatím není žádná konkrétní léčba a léčí se pouze příznaky nemoci.

Podpůrná terapie, jako je dodávání kyslíku, aplikace infuzí, podávání léků proti virům, může být účinná u závažných onemocnění.

Pro jednoznačné závěry, který konkrétní lék proti virům bude určitě účinný je zatím brzy (jde o novou nemoc, je málo pacientů léčených léky proti virům).

Čína uvedla, že v polovině února zahájí klinickou studii s jedním lékem proti virům.

 

 

Zdroj a úplné znění:

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers