KORONAVIRUS: Ibuprofen

18.03.2020 15:19

Užívání léků s ibuprofenem a paracetamolem s ohledem na výskyt nemoci COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv uvádí toto

Evropská léková agentura uvádí toto

Obě instituce infomují svým tiskovým oddělením a sdělují v úvodu svého vyjádření následující:

V souvislosti s množícími se dotazy od laické i odborné veřejnosti a také diskuzemi na sociálních sítích o údajné nebezpečnosti používání ibuprofenu při infekci koronavirem uvádíme toto na pravou míru.

V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19.

 

WHO se vyjádřila přesně opačně a před ibuprofenem varuje tady

 

Poznámka autorky webu:

V současné době je obecně o viru málo vědeckých důkazů, které by říkaly cokoliv...

Nikdo se pod vyjádření nepodepsal...žádné reference...

Osobně bych vollila, pokud nejsou potíže např. s játry, v 1. linii paracetamol...