Hnojiště v českém Kocourkově

24.05.2016 08:55

Aktuální stav: Správa majetku Brno - Líšeň, kterou zaměstnává Úřad městské části Brno - Líšeň, v čele s panem starostou za ČSSD, má teoreticky spravovat svěřený bytový fond. Ani po 2 měsících však nebyla schopná níže uvedené hnojiště odstranit!! ČEST PRÁCI!! (Nějak mi ta činnost, hraničící s nečinností, asociuje efektivitu práce let minulých!)

 

Jeden dům si oblíbili holubi. A tak na něm začali bydlet. Stavěli si na něm svá hnízda a žili své životy: papali, kakali, měli děti. Holubí pohodička.

Dům je postaven ideálně pro holuby: má hluboké rýny pro odtok dešťové vody, ve kterých je ideální prostor pro holuby a jejich domovy: teplo (jižní strana) a závětří (rýna je hluboká akorát pro holubí rodinku).

Jenomže, v tom domě žijí také lidé. Nepochopitelně jim vadí, že, když otevřou okno, tak mají 20 cm od něj trus, popř. hnojiště (ono, když si holoubci postaví hnízdo, tak je na něm nejdříve máma - holubice a táta - holub, pak k nim přibudou jejich dvě děti - všichni papají a kakají, to potom vznikne hnojiště, radost pohledět!).

O dům se stará Správa majetku Brno - Líšeň. Přestože se situace opakuje každý rok více než 10 let, letos bylo už v květnu vypsáno řízení na firmu pro odstranění hnojiště z rýn.

Firma přišla, ale rýn se ani nedotkla, protože nečekala, že rýny jsou tak zanesené trusem.

Tak jsem ráda, že žijeme v Kocourkově!

Situace se opakuje 10 let, ale ten, kdo se o dům stará, objedná firmu až v květnu.

Vybraná firma s hnojištěm nic neudělá, protože nečeká, že rýny jsou tak zaneřáděné, přestože bylo žádáno o odstranění hnojiště.

 

Co ochrana veřejného zdraví (hnojiště 20cm od oken, to ohrožuje zdraví)?

Byl dán dotaz na Krajskou hygienickou stanici (KHS) v Brně.

Zdejší MUDr. Eclerová sdělila, že "KHS Jmk řeší pouze výskyt epidemiologicky významného hmyzu a hlodavců dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv znečištění veřejných a obytných ploch holuby a jinými živočichy."

Na žádost o doplnění, která instituce dbá o ochranu veřejného zdraví v případě ohrožení hnojištěm z holubího trusu, bylo kouzelně úřednicky odpovězeno "KHS JmK je oprávněna řešit pouze skutečnosti, spadající do její kompetence dle platné legislativy zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky.

Pracovníci KHS JmK nejsou seznámeni s veškerou věcně příslušnou legislativou ostatních orgánů státní správy a tudíž nedokáží s určitostí sdělit na který orgán státní správy je možné se obrátit. KHS JmK v obdobných případech spolupracuje s odbory životního prostředí příslušných městských částí."

Takže nic.

I úředníci mají smysl pro humor.

Životní prostředí dbá o životní prostředí.

Krajská hygienická stanice se sice řídí zákonem O ochraně veřejného zdraví, ale jenom, když nás ohrožuje významný hmyz a hlodavci!

Významný hmyz ani hlodavci v hnojišti nejsou.

Zatím v hnojišti žij jen významné baktérie, nějací ti roztoči, pár alergenů, nejspíše plísně - prostě nic zásadního, co by mohlo veřejné zdraví ohrozit.

Člověk je rád, že, když něco potřebuje, dostane za své daně efektivně vynaloženou práci.

 

P.S.

V létě 2020 došlo ke druhé kompletní výměně střechy domu. Nová střecha má jiný přesah, který zrušil hlubokou a širokou rýnu, ve které bydlely holubí rodiny. Zůstala pouze úzká rýna cca 30cm pod úrovní okna a až čas ukáže, jak moc je pro holubí rodinky pohodlná.