Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

30.04.2012 18:29

Vložena kontaktní adresa ambulance tohoto excelentního neurologa a diagnostika, autora řady článků v impaktovaných odborných časopisech, spoluautora anglicky psaných skript a řešitele grantů. Lékaře, který vyučuje anglicky mluvící studenty na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity, který participuje v klinických studiích a je uveden v americké publikaci WHO is WHO.