Deprese - výskyt

25.11.2015 12:15

Deprese je závažné chronické onemocnění, které může mít různou závažnost - lehkou, středně těžkou, těžkou, těžkou s psychotickými příznaky a všechny druhy mohou doprovázet tzv. somatizace (= tělesné projevy).

Deprese je onemocnění, kvůli kterému může být člověk hospitalizován. Záleží na závažnosti deprese, v roce 2012 bylo v Česku hospitalizováno 1.269 nemocných kvůli první epizodě deprese (= první vzplanutí příznaků deprese v životě).

Délka hospitalizace může být 40 - 50 dnů!

 

Deprese vzniká buď samostatně nebo ve spojitosti s nějakým jiným onemocněním.

Riziko vzniku samostatné deprese roste s finanční situací jedince, např. (jak uvádí Anders 2014):

riziko deprese je:

1,47 x vyšší při jednoročním poklesu finančního příjmu

1,2 x vyšší při ekonomické strádání

3 x vyšší v další dekádě, pokud trvá ekonomický nedostatek a opakovaný stav chudoby

1,86 x vyšší při hrozbě ztráty zaměstnání

2,17 x vyšší při zadlužení

 

Výskyt deprese ve spojitosti s jinými onemocněními je častý u roztroušené sklerózy, onkologických onemocnění, chronické bolesti, závislosti na alkoholu, srdečně-cévních onemocnění. Např. jednoroční prevalence u hospitalizovaných onkologických pacientů se udává 42 %, po cévní mozkové příhodě 47 %, po infarkt myokardu 45 %

 

Např. člověk závislý na alkoholu mohl začít příšernou nadřízenou, která ho tepala za blbosti, aby si zvyšovala své ego...pak se mohl rozvést, nechal své ex dům a jeho ex ho finančně dostatečně ždímá (platí hypotéku a ví, že své děti uvidí pouze, pokud bude svojí ex platit alimenty, které si nadiktovala)..takže ke stresu z práce se přidaly dluhy...aby zvládl stres a úzkost, začal pít alkohol...postupně si na alkohol vytvořil závislost, aniž si všiml kdy (protože si nejdříve dával dvojku večer, aby usnul...až je z toho skoro litránek denně). Jakmile konečně dorazí k psychiatrovi, přirozeně se musí nejdříve léčit jeho úzkost a deprese. Až následně je reálné, že se zbaví své závislosti na alkoholu.