Deprese - příznaky

25.11.2015 12:14

Deprese se většinou projevuje tzv. hlavními a vedlejšími příznaky, u některých druhů deprese mohou k příznakům přibýt bludy a halucinace, u jiných druhů deprese se mohou psychické příznaky "ukrýt" do tělesných potíží.

 

Mezi hlavní příznaky patří:

- přetrvávající smutek nebo pokleslá nálada

- výrazné (zřetelné) snížení zájmu nebo schopnosti prožívat potěšení v aktivitách, které dříve pacienta těšily,

- ztráta energie ústící do vysoké míry únavy a poklesu aktivity (u těžkých depresí nemocný nemůže ani vstát z postele)

- i po pouze malém úsilí se objevuje vysoká únava

- dochází ke zpomalení myšlení, popř. k poruchám krátkodobé paměti

Mezi vedlejší příznaky patří:

- snížená schopnost soustředění a pozornosti

- snížené sebehodnocení a sebedůvěra

- pocity neopodstatněné viny a nehodnosti

- smutné a pesimistické výhledy do budoucnosti

- myšlenky/ pokusy o sebepoškození nebo sebevraždu (2/3 nemocných má myšlenky, 10 - 15 % se pokusí zabít)

- porucha spánku

- změna chuti k jídlu (někdo jí více, někdo zase nejí vůbec)

- člověk může působit "jako stroj", bez mimických projevů, nedbá o sebe ani o své děti, uzavře se do sebe

 

Deprese se může projevit také agresí (dotyčný křičí na partnera, na děti)

 

čerpáno: MKN 10 a znalosti autorky webu