COVID: COMIRNATY - dlouhodobé klinické studie v roce 2021 nejsou

03.12.2021 14:10

Podle Evropské agentury pro léčiva (EMA) nebyly dodány dlouhodobé klinické studie. Proto jsou naplánovány a budou končit v roce 2022, 2023 a 2024, jak je uvedeno od strany 180 v dokumentu publikovaném EMA, který je ZDE, nebo ZDE

 

SHRNUTÍ anglického textu ze dvou výstřižků níže:

Ano, jsou známy nežádoucí účinky navazující na podání vakcíny.

Ne, není známa dlouhodobá bezpečnost vakcín.

Ne, není známá dlouhodobá bezpečnost vakcín u specifických skupin.

 

Věřme, že všechno dobře dopadne (a to musí, vzhledem k počtu naočkovaných lidí) a budeme se dozvídat příznivý bezpečnostní profil, ale momentálně, v roce 2021 jednoduše dlouhodobý bezpečnostní profil nikdo nezná. Dlouhodobou bezpečnost nelze odvodit ani od jiných vakcín, protože ty jsou udělány naprosto jiným způsobem. 

Pro srovnání s běžným životem: automobily byly taženy koňmi, jezdily na páru, na benzín/naftu, na plyn, na elektřinu: vždy se jedná o automobily, ale způsob, kterým jsou poháněny, není stejný. Stejně tak vakcíny: aplikují se vakcíny, ale nejsou založeny na shodném principu. Přece nikdo nechce tvrdit, že auto na páru je stejné jako auto na elektřinu.

 

 

 

Přezato:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

 

SHRNUTÍ anglického textu ve výstřižku:

Ano, jsou známy nežádoucí účinky navazující na podání

Ne, není známa dlouhodobá bezpečnost.

Ne, není známá dlouhodobá bezpečnost u specifických skupin.